9. Sağlık Zirvesi’nde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası masaya yatırıldı

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası panelinde, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Osman Nuri Erdem, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ve Parkhayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Enis Arabacı konuşmacı olarak yer aldı.
9. Sağlık Zirvesi kapsamında gerçekleşen TSS Çalıştayının değerlendirmesi yapılarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili şu tespitler paylaşıldı:
• Kamu karar vericileri nezdinde TSS mutabık kalınan bir uygulamadır.
• TSS, yüzde200 fark sınırının kalktığı yasal bir imkan sağlıyor.
• SÖDDK sektör için ve sorunların çözümü için önemi bir fırsattır.
• Sağlık poliçesi ihraç edilerek, sağlık turizmi pazarının büyütülmesi sağlanabilir.
• Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulama değişikliği (sadece acil hastaların sözleşme kapsamında değerlendirilmesi) yeni bir fırsat penceresidir.
• 2015 yılına kıyasla TSS kapsamındaki kişi sayısı 10 kat büyüme gerçekleştirmiş. Yıl sonu 2 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.
• Munzam sandıklar TSS için iyi bir pazar olabilir.

Bu haberi paylaş

X
X