Telesağlık / Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme konuşuldu

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Telesağlık / Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme panelinde, Memorial Healthcare Group CEO’su Uğur Genç, Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Nezire Özlem Ergün, Sağlıkta Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı, Medrics CEO’su Altuğ Özdamar ve Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak konuşmacı olarak yer aldı.
Sağlıkta dijitalleşme konusunda elektronik sağlık kayıtları, elektronik reçete, uzaktan sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti sunumundan teknolojik araçların kullanımı ve sağlık kuruluşlarındaki envanter sitemleri gibi unsurlardan bahsedilen panelde, sağlık IT sistemlerinin bir yandan sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken diğer yandan bu sistemde üretilen ve depolanan veriler ile devletin hem sağlık politikaları hem de sağlığın yönetimine ilişkin politikalarını belirlemede kanıta dayalı bilgiler elde ettiğine değinildi.

Bu haberi paylaş