ÖZEL HASTANELER PLATFORMU

Saygıdeğer özel sağlık sektörü işvereni/çalışanı;

Son yıllarda izlenen sağlık politikaları, özel sektör yatırımlarının hız kazanmasına neden olmuştur.

Uygulanan yeni politikalar sonucu özel sağlık sektöründe önemli gelişmeler yaşanmış ve sağlık hizmet sunumunda özel sektörün payı artmıştır.

Ülke genelinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunumunun özel sağlık sektörü ile işbirliği yapılarak verilmesi anlayışı önem kazanmış ve bu yönde teşvik edici politikalar uygulanmaya başlanmıştır.

Yapılan yeni yatırım sayısında ciddi bir artış olmuş, var olan sağlık kuruluşlarının kaliteyi dikkate alan yeni yapılanmalara gittikleri gözlenmiştir.

Özel sağlık sektöründe yaşanan hareketlenme, hizmet sunumunda özel sağlık sektörünün giderek artan payı, sektörü ilgilendiren sağlık, sosyal güvenlik ve mali politikalarda daha fazla belirleyici olma gerekliliği ortaya çıkartmıştır.

Bu gelişmeler dağınık ve kurumsal açıdan etkili olmaktan uzak olan özel sağlık sektörünün bit çatı altında toplanmasını ve ortak bir güç oluşturma yönünde kurumsal adım atılmasını da beraberinde getirmiştir.

Bu çerçevede özel sağlık kurum ve kuruluşlarının hak ve menfaatlerini korumak, kollamak ve savunmak üzere baskı grubu olarak dernek kurulmaya başlamıştır. Özel Hastaneler Platformu Derneği de bu kapsamda 2003 yılında kurulmuştur. Derneğimiz kısa sürede gösterilen ilgi ile büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Tüm kamu kurumlarının bulunduğu başkent Ankara’da bulunmasının avantajını tüm üyelerine yaşatmaya, onların hak ve çıkarlarının takipçisi olmayı bilmiştir.

Yaşanan gelişmelerin ve atılan adımların kalıcı ve daha etkili olabilmesi için tüm sektörün bir çatı altında toplanmaları gerektiğini düşünüyor ve bu yöndeki çalışmalara destek veriyoruz.

Ancak bunun için de tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının öncelikle bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında olması gerektiğini biliyoruz.

Sizi ve kuruluşunuzu Türkiye’nin özel sağlık sektörünün sivil toplum gücünü kullanmaya, birlikte sağlık alanındaki uygulamalarda ve politikalarda daha etkin olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.