1. Sağlık Zirvesi geçmişte olduğu gibi pandeminin oluşturduğu yeni normalde de kritik gündem başlıkları, eğitimler ve önemli konuşmacılarla özel ve kamu sağlık yöneticilerini fiziki ve dijital olmak üzere hibrit etkinlikte buluşturuyor.

SAĞLIK FİNANSMANI

 • Sağlık finansmanında yeni arayışlar
 • Özel Sağlığın Finansmanı: Kamu ve Sağlık Sigortalarının Rolü

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yeni Model Arayışları
 • Sağlıkta Yeni Dönem ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Çözüm Arayışı
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Rolü ve Planlama Sorunları
 • Özel Hastaneler ve Sağlık Sigortaları: Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Yönelik Öneriler
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geliştirilmesine İlişkin Teşvik Edici Politika Arayışları

SAĞLIK HİZMET SUNUMU POLİTİKALARI

 • Sağlık Hizmeti Sunumu Politika ve Uygulama Arayışları
 • Özel Hastanelerin Sürdürülebilirliği: Planlama ve Fiyatlama Sorunlarına Çözüm Arayışlar

ÖZEL TOPLANTILAR

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Yeni Model Arayışları
 • Sağlıkta Yeni Dönem ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Çözüm Arayışı
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Rolü ve Planlama Sorunları
 • Özel Hastaneler ve Sağlık Sigortaları: Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına Yönelik Öneriler
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Geliştirilmesine İlişkin Teşvik Edici Politika Arayışları