Sağlığın Tüm Tarafları
“Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” İçin Buluşuyor

Pandemi ile gelen yeni normalde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık alanında olağanüstü bir dönem yaşanmaktadır. Tüm dünyanın aynı noktaya odaklandığı bu süreçte diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye de kendi krizini yönetmekte ve sağlık alanında sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla birtakım dönüşümler gerçekleştirmektedir.  

Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz ve önemli bir parçası olduğunu kanıtlayan Covid-19 süreci aynı zamanda hizmet sunumundan teknolojiye, ilaçtan tıbbi tedarike, insan kaynaklarından finansmana kadar her alanda sağlık sektörünün bir bütün olduğunu göstermiştir. 

Pandeminin ortaya koyduğu bir başka gerçek ise sağlık tehlikeye girdiğinde ekonomilerin de bu durumdan ne denli kötü etkilendiğidir. Bu anlamda sağlığa yapılacak her türlü akılcı ve doğru yatırım, izlenecek politika ve atılacak adımlar ülkemizin geleceğine yönelik stratejik hamleler olacaktır.

Bu anlamda Covid-19 sonrası yeni normalde değişen, dönüşen ve yeniden kurgulanan sağlık sisteminin konuşulacağı 9. Sağlık Zirvesi’nin çıktıları ile sağlık otoriteleri ve politika yapıcılar için bir kaynak olması hedeflenmektedir.

“Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” teması ile yapılacak 9. Sağlık Zirvesi, pandeminin dünyada ortak gündem olmaya devam ettiği bu süreçte tüm tarafların katılımı ile dijital bir platformda gerçekleşecektir.

8-9 Ekim 2020 tarihlerinde interaktif bir ortamda düzenlenecek 9. Sağlık Zirvesi’nde özel ve kamu sağlık yöneticilerinin yanı sıra sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm firma yetkililerini de aramızda görmek arzusu ile sağlıklı günler dileriz. 

Düzenleme Kurulu Adına

Dr. Mehmet Altuğ
Özel Hastaneler Platformu Başkanı