9. Sağlık Zirvesi sağlık dünyasının tüm paydaşlarının katılımı ile gerçekleşti

9. SAĞLIK ZİRVESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
“Pandemi sürecinde insan kaynaklarının finansal kaynaklardan çok daha önemli olduğunu tüm dünya gördü”

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
“Sosyal Koruma Kalkanı ile yaklaşık 38 Milyar lira nakdi destek sağladık”

SGK Başkanı İsmail Yılmaz:
“Sağlık Uygulama Tebliği’nde güncelleme çalışmalarımız ilgili birimlerimiz tarafından sürekli olarak gerçekleştirilmektedir”

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ:
“Pandemi ile sağlıkta istişare kültürünün önemi bir kez daha ortaya çıktı”

9. Sağlık Zirvesi, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile gerçekleşti.

Özel Hastaneler Platformu Derneği tarafından bu yıl 9.’su gerçekleşen Sağlık Zirvesi, T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımı ile 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleşti. Pandemi sonrası yeni normalde “Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık” temasıyla sağlığın tüm taraflarını dijital bir platformda biraraya getiren 9. Sağlık Zirvesi’nin açılışında SGK Başkanı İsmail Yılmaz, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr. Reşat Bahat da birer konuşma yaptı.

9. Sağlık Zirvesi 1000’i akşın katılımcı ile gerçekleşti
Kamu, özel sektör ve akademiden sektöre yön veren sağlık yöneticileri ile sektöre ürün ve hizmet sağlayan tüm firma yetkililerini buluşturan 9. Sağlık Zirvesi, 419 hastane, 59 üniversite, 94 ilaç ve tıbbi cihaz firması, 54 bilişim firması ve180 ilgili diğer kuruluşlardan olmak üzere toplam 806 kurumdan 1000’i aşkın katılımcı ile gerçekleşti.
Özel Hastaneler Platformu Derneği’nin organize ettiği, Sağlık Bakanlığı ve SGK işbirliği ve Exponext Dijital Platform altyapısı ile düzenlenen 9. Sağlık Zirvesi’ne Çapa Medikal altın, Philips ve Siemens Healthineers bronz sponsor olarak destek verdi. Olgun Medikal, Tüm Ekip, Bizmed, Abbott, Tesla, Rasyomed, Çizgi Mühendislik, Item Medikal, Acendis, Delta Trade Company, Pusula Yazılım, GE Healtcare, Buzkan Avm, Mixta, Monad, Monotime, Probel, Meddata Bilişim Sistemleri, Securitas, Bilgi Sistemleri firmaları da zirvede katkı sağladı ve yer aldı.
Dünya Gazetesi, Medikal News, Medikal Teknik, Medikal Plus, Medikal Türk, Klinik İletişim, Sağlıkaktüel, Medimagazin olmak üzere ihtisas ve sektörel yayınların medya sponsoru olarak katılım gösterdiği ve ulusal ve yerel yayınların geniş yer verdiği 9. Sağlık Zirvesi, Habertürk’ten ATV’ye, NTV’den TRT’ye, TV100’den TGRT’ye kadar çok sayıda ulusal kanalın canlı bağlantı ile anlık ya da ana haber ve tekrar yayınlarında gösterildi.

T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “Özel sağlık kuruluşları tedavide önemli bir kaynak sağladı”
Pandemi sonrası yeni normalde değişen, dönüşen ve yeniden kurgulanan sağlık sisteminin konuşulacağı 9. Sağlık Zirvesi’nin açılışında konuşan T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, etkinliğin de teması olan sürdürülebilir sağlık konusuna “Sürdürülebilirlik deyince genellikle finansal bir kaygı akla gelmektedir. Bu eksik bir bakış açısıdır. Pandemi bunu tüm dünyaya ziyadesiyle göstermiş oldu. Bu yolda ihtiyaç duyduğumuz ana unsurlar yetişmiş insan gücü, güçlü sağlık altyapısı, istikrarlı ve kapsayıcı bir sağlık sistemi, işbirliği, siyasi kararlılık ve liderlik ve hepsinden önemlisi fedakarlık ve adanmışlık. Bunlar olmadan topyekun bir mücadelede sürdürülebilir bir sağlıktan bahsetmemiz mümkün değil” sözleri ile değindi.
Pandemi sürecinde insan kaynaklarının finansal kaynaklardan çok daha önemli olduğunu tüm dünyanın gördüğünü dile getiren Koca, kamu, özel ya da üniversite hastanesi olsun tüm sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirme ve salgını engelleme adına takdir edilir bir performans ortaya koyduklarını söyledi.
İçinde bulunduğumuz koşullarda tüm kurumların sorumluluk bilinci ile kendine düşen görevi en iyi şekli ile yerine getirme çabasında olduğunu belirten Bakan Koca, “Sağlık sistemimizde rol alan düzenleyici, hizmet sunucu, tedarikçi ve ödeyici kurumlar arasında görev tanımları itibariyle öncelikler farklı olmakta ve bu bazen ayrışma gibi algılanmaktadır. Hızlı karar alma süreçlerinden, kısıtlılıklardan ve genel ekonomik ve sosyal durumdan hareketle ortaya çıkan aksaklıkların iyi niyetle ve karşılıklı anlayışla giderileceğinden şüphe duymuyorum. Normalde planlama ve hizmet arzına yönelik düzenlemeler yapılırken bazen kurumlarımız arasında birbiri ile çelişir gibi görünen yaklaşımlar olabiliyor. Bu farklı yaklaşımlar bazen uygulamaya da dönüşebiliyor. Bu istisnai ve geçici tutarsızlıklar hükümet yapımız sayesinde kısa sürede çözülmektedir. Asıl önemli olan da budur. Tüm paydaşlar olarak hepimiz daha sağlıklı bir toplum olabilmenin mücadelesini veriyoruz.” dedi.
Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının birlikte Covid hastalarına kapılarını açtığını ve herkesin elini taşın altına koyduğunu söyleyen Koca, “Hedef müşterek olunca birliğin sağlanması, istikrarın yakalanması zor değildir. Esas olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayrım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmesi ve bu gayeye yönelik olarak aralarında işbirliğinin geliştirilmesidir. Devletin görevi bu hedefi gerçekleştirecek planlama ile sağlık kuruluşlarının hizmet vermesini temin etmek ve onları denetlemektir” şeklinde konuştu.
Her krizin içinde fırsatlar barındırdığını ve pandeminin de bu ortak kültürün gelişmesi adına hem devlet hem özel sektör tarafına bir fırsat sunduğunu ifade eden Koca, “Ortak iş yapabilme sayesinde ülkemiz tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağlamış ve kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olmuştur. İhtiyaç duyduğu ventilatör gibi cihazları kısa sürede üretebilecek bilgi, beceri ve tesis yatırımına sahip olduğunu da tüm dünyaya göstermiştir. İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur. Hızla üretime geçerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyaya ihraç edecek üretim kapasitesi oluşturan sektörümüz bizim için iftihar vesilesi olmuştur” dedi.
Özel sağlık kuruluşlarının yoğun bakım kapasitesi ile kritik ve ağır hastaların tedavisinde önemli bir kaynak sağladığını sözlerine ekleyen Bakan Koca, “Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız, sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz.
Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini, gelir-gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süresi ile sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var” diye devam etti.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “SGK reformunun en önemli kısmı gelecekteki vatandaşlarımıza ulaşabilmek”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak toplumun her kesimini ilgilendiren hayati konularda görevlerinin olduğunu söyleyen T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Türkiye nüfusunun tamamına, her aileye, her haneye dokunan bir Bakanlığız. Salgın sürecinden vatandaşlarımızın daha az etkilenmesi için Sosyal Koruma Kalkanı adını verdiğimiz ve etap etap uyguladığımız birçok programı hayata geçirdik. Sosyal güvenlikten sosyal yardımlara ve hizmetlere kadar birçok uygulama başlattık. Bunlardan en önemlisi çalışma hayatına yönelik kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, iş akdi fesih kısıtı ve normalleşme desteği gibi uygulamaları idi” dedi.
Kısa çalışma ödeneğinden şu ana kadar 3 milyon 580 bin çalışanın ve özel sağlık kuruluşlarının yararlandığına dikkat çeken Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 20 milyar liranın şu ana kadar aktarıldığı söyledi.
Sosyal koruma kalkanında yapılan tüm nakdi desteklerin tutarının 38 milyar liraya yaklaştığını sözlerine ekleyen Selçuk, “Burada dolayısı ile hem işçimizi, hem işverenimizi, hem de dezavantajlı kesimlerimizi korumayı hedefledik” dedi.
Salgın sürecinin sağlık söz konusu olduğunda genel sağlık sigortası reformunun da ne denli yerinde ve doğru bir adım olduğunu gösterdiğini sözlerine ekleyen Selçuk, “Hem sağlık hizmetleri ve altyapısı hem hekimlerimizin mesleki yeterliliği hem de sağlık sigortacılığı anlamında dünyada çok az ülkenin başarabildiği, gurur verici bir hikayemiz var. Sağlık sistemimizin ne kadar güçlü olduğunu bu Covid salgını bir kez daha gösterdi. SGK reformunun en önemli kısmı hem daha çok vatandaşa ulaşabilmek hem de aynı zamanda gelecekteki vatandaşlarımıza ulaşabilmek… Dolayısı ile sürdürülebilirlik önemli. SGK’nın aktüeryal sistemlerinin doğru yönetimin fazlası ile önemsiyoruz ki böylelikle daha etkin, adil, kolay ve erişilebilir bir sosyal güvenlik sistemimiz olabilsin” dedi.

SGK Başkanı İsmail Yılmaz: “Sağlık Uygulama Tebliği’nde güncelleme çalışmalarımız ilgili birimlerimiz tarafından sürekli olarak gerçekleştirilmektedir”
Cumhurbaşkanı liderliğinde 2006 yılında yapılan sosyal güvenlik reformunun en önemli parametresinin Genel Sağlık Sigortası uygulaması olduğunu söyleyen SGK Başkanı İsmail Yılmaz, “Reform ile kurulan yeni sistemde ile tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştı, sağlık güvencesindeki vatandaşlarımızın oranı yüzde 70’lerden yüzde 99,5’e çıkarıldı. 2006 yılıyla karşılaştırdığımızda; aktif sigortalı sayımız 14 Milyon’dan yüzde 55’lik artışla yaklaşık 21,9 Milyon kişiye ulaştı. Emeklilerimizin sayısı ise dosya bazında 7,2 Milyon’dan yüzde 71 artışla 12,3 milyona ulaştı” dedi.
Kamusal alanda sağlıkta tek geri ödeme kurumu olarak hedeflerinin sadece sağlıkta finansmanı sağlamak değil, sigortalıların tüm beklentilerini karşılamanın yanında kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir bir sağlık sistemi sunabilmek olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bu amaçla geri ödemede sağlığa ve ilaca her yıl artan tutarlarda harcama yapmaktayız. Elimizdeki sınırlı bütçe ile sigortalılarımızın en iyi tedavilere en kısa sürede ulaşması öncelikli hedefimizdir” dedi.
Sürdürülebilir bir sağlık sisteminin Sosyal Güvenlik Kurumu açısından olduğu kadar sağlık hizmeti sunucuları açısından da hayati önem taşıdığını belirten Yılmaz, “Geri ödemesini yaptığımız tüm sağlık hizmetlerinin her biri için belirlenecek doğru strateji ve ihtiyaç analizi ile Kurumumuzun uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik ilkesi ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda Sağlık Uygulama Tebliği’nde güncelleme çalışmalarımız ilgili birimlerimiz tarafından sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların güncellenmesi, vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişimine; sağlık hizmetini sunan sağlık tesisleri için de sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ: “Sağlık sektörünü ilgilendiren kanunların yeni yaklaşımla tekrar düzenlenmesi gerekir”
Hastaneler, sağlık çalışanları ve hastalar için salgının zorlayıcı bir süreç olduğunu belirten Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, “Küçük ve orta ölçekli yapıların zaten zorlanacağı ve hatta kaldıramayacağı bir mücadele idi bu durum. Buna rağmen özel hastanelerimizin ve merkezlerimizin sürece farklı şekillerde önemli katkıları oldu” dedi.
Bu süreçte birtakım olumsuzlukların da yaşandığını ve Zirve’nin önemli konu başlıklarından birinin de bu olumsuzluklarla ilgili olarak “istişare kültürü” olduğunu vurgulayan Altuğ, “Kamunun personel alacağı haberi zaten salgın sürecinde yönetmekte inanılmaz zorlandığımız personelimizin tüm konsantrasyonunu bozdu. KDK olarak alınan kararla atama ve tayinler durduruldu ama bu da personelin önemli bir kısmının bozulan konsantrasyonunu düzletmeye yetmedi. Özellikle salgın başlangıcında ilk 2-3 ay inanılmaz zorluklar yaşadık. Bir taraftan personel diğer taraftan ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek durumunda kaldık. Pandemi hastalarının ve hastalık şüphesi olanların acil kapsamına alınması süreçte bizi zorlayan ve doğru olmayan bir uygulama oldu.
Kanun çıkmasına rağmen pandeminin kahramanları diye övündüğümüz sağlık sektörü ve çalışanları müfettişlerin kısa çalışmaya sağlık personelinin alınmayacağını söylemesi ve aylarca bu konuyla mücadele edilmesi bizim için ayrı bir yorgunluk ve üzüntü kaynağı oldu. Bu konuda Bakanımızla ve Bakanlığımızın üst düzeyiyle yaptığımız görüşmelerde olumsuz bir görüş olmasa da müfettişlerin çoğu tayin, atama ve izinlerin durdurulmasını mazeret göstererek bizlere inanılmaz zorluklar çıkardı. Ardından pandemi ödemelerinin geriye dönük olarak ve herhangi bir duyuru yapılmaksızın iptali zaten zorluklarla mücadele eden bizlere büyük bir darbe daha oldu. Devlet yönetmenin zorluklarını kendimizin sizlere göre çok daha küçük ölçekteki yapıları yönettiğimizden ve sorumluklarını aldığımızdan dolayı az da olsa anlayabiliyoruz. Muhakkak bizlerin bilmediği nice sıkıntılarla mücadele ediyorsunuzdur. Ama bizleri de dinlemenizi ve anlamanızı istirham ediyoruz. Sadece biraz önce vurgulamak istediğim istişare kültürüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum” diye konuştu.
Konuşmasında Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına ilişin yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğuna ve Platform olarak bu konuda detaylı bir çalışma yapıldığına değinen Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, “Sadece ikincil düzenlemeler değil, sağlık sektörünü ilgilendiren kanunların yeni yaklaşımla tekrar düzenlenmesi gerekir. Mevzuatın tamamının sektörün tüm paydaşları ile istişare içinde hazırlanması, saha deneyiminin düzenlemelere yansıtılması gerekir” şeklinde konuştu.

OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat: “Bu enflasyon ve döviz ortamında SGK fiyat güncellemesi yeniden yapılmalı”
Türkiye’de çok iyi bir sağlık sistemi ve sağlık çalışanı ordusu olduğunu belirten OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, pandemi sürecinde Türkiye’nin çok iyi bir sınav verdiğini ve bu sürecin dünyaya iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Pandemide “Acil” statüsünde olmanın vatandaşla hastaneleri karşı karşıya bıraktığını ve hizmet verirken zorlandıklarını ve büyük zarar gördüklerini ifade eden Bahat, “Yok olma sınırından döndük. Pandemi sonrasında da bu kararın istişare olmadan tek taraflı olmasını da eleştirdik. Bundan dönülmesi ve pandemi ödemelerinin tekrar geri getirilmesini de alkışlamak gerekiyor. Fakat burada yüzde 40’ı yanlış negatiflik veren PCR testinin ödemenin esası olarak alınmış olması bizi yine üzdü. Çünkü hastalarımızın çoğu Covid 19 hastasıydı. Ciddi akciğer tutulumları vardı ama biz bunların ödemesi için PCR pozitifin esas alınmasını doğru bulmuyoruz” diye konuştu.
SGK fiyat güncellemesi ile ilgili olarak bu enflasyon ve döviz ortamında maliyetlerin kontrolsüz artması nedeni ile güncellemenin yeniden yapılması gerektiğine işaret eden Bahat, “Bu dönemde 24 saat canlı ve ayakta kalmak zorundayız. Sağlık sektörü ülke için savunma sanayi gibi ciddi bir öneme sahip” dedi.

Ekspotürk Genel Müdürü ve Sağlık Zirvesi Etkinlik Direktörü Beşir Kemal Şahin: “Türkiye’nin ilklerinden diyebileceğimiz dijital bir etkinlik merkezi oluştu”
9. Sağlık Zirvesi’nin Exponext Dijital Platform dijital altyapısı hakkında bilgi veren ve kullanıcılara sağladığı kolaylıkları anlatan Ekspotürk Genel Müdürü ve Sağlık Zirvesi Etkinlik Direktörü B. Kemal Şahin, “Pandemi süreci her ne kadar bizleri zorlasa da teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olmamıza da ciddi katkı sağladı. 9. Sağlık Zirvesi’nde Türkiye’nin ilklerinden diyebileceğimiz bir kongre ve fuar alanı ile dijital bir etkinlik merkezi oluştu” dedi.

9. Sağlık Zirvesi 2 gün boyunca sektörün nabzını tuttu
9. Sağlık Zirvesi sağlık yöneticileri ve profesyonellerine yönelik 6 panel, 2 eğitim ve 2 webinar ile 2 gün boyunca gündemin nabzını tuttu.
Paneller
• Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Kaynak Yönetimi
• Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Hizmet Sunumu Yönetimi
• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
• Telesağlık / Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme
• Sağlıkta İstişare Kültürü ve Koordinasyon
• Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi ve USHAŞ
Webinarlar
• Philips sponsorluğu ile Sağlıkta Teknolojik Dönüşümler ve İnovatif İş Modelleri
• Siemens Healthineers sponsorluğunda Yeni Norm’da Sağlıkta Dijitalleşme
Eğitimler
• Reklam Mevzuat ve Dijital Pazarlama
• Hastane yönetiminde dijitalleşme ve HIMSS süreçleri

Panel – Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Kaynak Yönetimi
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, finans kaynak yönetimi konusunda Özel Akademi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esat Mehmet Arslan, tedarik ziniciri yönetiminde hastane yaklaşımı konusunda Medipol Sağlık Grubu Satınalma Müdürü İsmail Hızlı, tedarik zinciri yönetiminde medikal sektör yaklaşımı konusunda SEİS Başkanı Metin Demir, insan kaynağı yönetimi konusunda Egepol Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Cemalettin Yılmaz ve pandemi sürecinde tedarik yönetiminde koordinasyon konusunda Çapa Medikal Satış Pazarlama Direktörü Serdar Ağalar konuşmacı olarak yer aldı.
Sağlık sektöründe insan kaynağı yönetimi, finansal kaynak yönetimi, tedarik zinciri yönetiminde hastane yaklaşımı ile medikal sektör yaklaşımlarının masaya yatırıldığı panelde, sürdürülebilirliğin sağlanması için insan kaynağı ve finansal kaynak yönetiminin önemli ve öncelikli konular olduğuna değinildi. Tedarik zincirinin tarafları olan medikal firmalar ve hastanelerin yüksek işbirliği içinde olmaları gerektiğine dikkat çekilerek tedarikçileri rakipten öte birer çözüm ortağı olarak görme mantığnın, özellikle stratejik ve kritik ürün / hizmet gruplarında sağlayacağı bilgi ve tecrübe paylaşımı sayesinde, kuruma büyük değer katmasının yanında, birçok problemin daha gerçekleşmeden çözülmesini sağlayacağı vurgulandı.

Panel – Pandemi ve Özel Sağlık Sisteminde Hizmet Sunumu Yönetimi
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü – Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Ankara Şehir Hastanesi Laboratuvarı, Siemens Healthineers – Medikal Direktörü Prof. Dr. Filiz Akbıyık konuşmacı olarak yer aldı.
Pandemi sürecine ilişkin nasıl başladı, neredeyiz, bizi neler bekliyor gibi soruların gündeme alındığı panelde, pandemide sağlık hizmet sunumu gerçekleri, ortam psikolojisi ve sağlık çalışanlarının durumu ve yeni normalde hastane mimarisi ve altyapıları konularında değinildi.
Pandemi sürecinde ve sonrasında neler yapıldığına ve Türkiye’nin yaklaşımına ilişkin konuların da konuşulduğu panelde, virüse ilişkin mutasyon geçirip bitecek, mevsimsel hastalığa dönüşecek, aşı bulunana kadar dalgalar halinde devam edecek, aşı bulunmasa da sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak, mutasyonla bağışıklıktan kurtulup öldürmeye devam edecek gibi olası senaryolardan da bahsedildi.

Panel – Telesağlık / Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Telesağlık / Sağlık Hizmet Sunumunda Dijitalleşme panelinde, Memorial Healthcare Group CEO’su Uğur Genç, Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Nezire Özlem Ergün, Sağlıkta Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı, Medrics CEO’su Altuğ Özdamar ve Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak konuşmacı olarak yer aldı.
Sağlıkta dijitalleşme konusunda elektronik sağlık kayıtları, elektronik reçete, uzaktan sağlık hizmetleri, sağlık hizmeti sunumundan teknolojik araçların kullanımı ve sağlık kuruluşlarındaki envanter sitemleri gibi unsurlardan bahsedilen panelde, sağlık IT sistemlerinin bir yandan sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırırken diğer yandan bu sistemde üretilen ve depolanan veriler ile devletin hem sağlık politikaları hem de sağlığın yönetimine ilişkin politikalarını belirlemede kanıta dayalı bilgiler elde ettiğine değinildi.

Panel – İstişare kültürüne kurumsal yaklaşım ve değerlendirmeler
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşen “İstişare kültürüne kurumsal yaklaşım ve değerlendirmeler” konulu panelde, Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, GSS Genel Müdür Yardımcısı, Emre Aydın, TOBB Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanı Dr. Seyit Karaca, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve Üniversite Hastaneler Birliği adına Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi konuşmacı olarak yer aldı.
Panelde, sağlık sektöründe kamu, özel sektör ve akademi arasında herhangi bir anlaşmazlık ve iletişimsizlik olmamakla birlikte masaya yatırılan sorunların çözümü noktasında bir işbirliği ve ortak dil oluşamadığı vurgulandı. Bunun sebebinin aslında sağlığın çok hassas bir yapısının olması ve en son noktaya gelinceye kadar herhangi bir değişiklik yapma konusunda kamunun isteksiz davranması olduğu belirtilerek, radikal değişiklik yapılana kadar sistemin zorlanması durumunun tüm dünya ülkelerinde yaşandığına dikkat çekildi.

Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi ve USHAŞ
Sağlık turizminde Türkiye’nin gelecek politikalarının masaya yatırıldığı Pandemi Sonrası Sağlık Turizmi ve USHAŞ panelinin moderatörlüğünü Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik yaptı. Konuşmacı olarak USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, Ticaret Bakanlığı Daire Başkanı Alperen Kaçar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Daire Başkanı Mehmet Dündar ve Özbekistan’dan Medica CEO’su Dr. Umida Tadjieva konuşmacı olarak yer aldı.
Türkiye’de sağlık turizmi, sektörel gelişmeler ve beklentiler, genel destekler ve markalaşma destekleri, teşvikler, hizmet ihracatı gibi konuların gündeme alındığı panelde, USHAŞ’ın pazar lideri olma misyonundan bahsedilerek TÜHİK- Tıbbi Ürün ve Hizmet İhracatçıları Konseyi hakkında bilgi verildi.

Panel – Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Özsarı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası panelinde, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Daire Başkanı Osman Nuri Erdem, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu İkinci Başkanı Ali Ersoy, Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay ve Parkhayat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Enis Arabacı konuşmacı olarak yer aldı.
9. Sağlık Zirvesi kapsamında gerçekleşen TSS Çalıştayının değerlendirmesi yapılarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili şu tespitler paylaşıldı:
• Kamu karar vericileri nezdinde TSS mutabık kalınan bir uygulamadır.
• TSS, yüzde200 fark sınırının kalktığı yasal bir imkan sağlıyor.
• SÖDDK sektör için ve sorunların çözümü için önemi bir fırsattır.
• Sağlık poliçesi ihraç edilerek, sağlık turizmi pazarının büyütülmesi sağlanabilir.
• Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulama değişikliği (sadece acil hastaların sözleşme kapsamında değerlendirilmesi) yeni bir fırsat penceresidir.
• 2015 yılına kıyasla TSS kapsamındaki kişi sayısı 10 kat büyüme gerçekleştirmiş. Yıl sonu 2 milyon kişiye ulaşması bekleniyor.
• Munzam sandıklar TSS için iyi bir pazar olabilir.

Webinar – Yeni Norm’da Sağlıkta Dijitalleşme
Siemens Healthineers sponsorluğunda “Yeni Norm’da Sağlıkta Dijitalleşme” webinarı yapıldı. Oturumda Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Maslak Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Karaarslan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Mehmet Ertürk, Siemens Healthineers In Vivo Pazarlama Müdürü Evren Biron ve Siemens Healthineers Ürün Yöneticisi Onur Ağuş konuşmacı olarak yer aldı.
Radyolojide yapay zeka ve karar destek sistemlerinde yüksek teknoloji ürünler ve uygulamaların gündeme taşındığı webinarda yüksek teknoloji ile yapılan radyolojide raporlama, hata oranı, süre, uzaktan çalışma gibi etmenler de dikkate alınarak doğru tanı, düşük hata oranı, yüksek verimlilik, radyolog desteği ve kesintisiz servis konularında ilişkin bilgiler verildi.

Webinar – Sağlıkta Teknolojik Dönüşümler ve İnovatif İş Modelleri
Philips sponsorluğunda gerçekleşen oturumda konuşmacı olarak Philips Türkiye Ürün Müdürü Onur İşcan, Philips Türkiye Ürün Müdürü Ümmü Kimmet, Philips Türkiye Ürün Müdürü Gülşah Türkoğlu, Philips Türkiye Ürün Müdürü Sibel Sofuoğlu, Philips Türkiye Sağlık Bilişim Çözümleri Yöneticisi Meltem Yorulmaz, Philips Türkiye Ürün Müdürü Philips Türkiye Ürün Müdürü Öyküm Erbak vePhilips Türkiye Yatırım Müdürü Duygu Uyanık konuşmacı olarak yer aldı.
Dünyada 129 yıllık ve Türkiye’de bu yıl 90. Yılını kutlayan bir teknoloji şirketi olarak “hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” vizyonu ile çalışmalarını sürdürdüğünden bahsedilen webinarda sağlıkta inovasyon ve teknoloji konularına değinildi. 4 yıl önce sağlık sistemleri ve kişisel sağlık birimlerini birleştirerek yönünü tamamen sağlığa dönen Philips’in amacının 2025 yılına kadar her yıl 2 milyar insana dokunarak hayatlarını iyileştirmek olduğundan bahsedildi.

Eğitim – Reklam Mevzuatı ve Dijital Pazarlama eğitimi
Reklam Mevzuatı ve Dijital Pazarlama eğitiminde reklam ve iletişim alanında Acıbdadem Sağlık Grubu Pazarlama-İletişim Direktörü Zeynep Ayaz ve Acıbadem Sağlık Grubu Digital Pazarlama Direktör Yardımcısı ile hukuk alanında da Özel Hastaneler Platformu Hukuk Müşaviri Arb. Av. Kevser Sezer Kulak konuşmacı olarak yer aldı.
Sağlık ve sağlık hizmeti alanında insan sağlığını ve bu kapsamda insan haklarını korumak, insanların kâr, rekabet ve benzeri amaçlardan kaynaklanan eylemlerden zarar görmemelerini sağlamak üzere yapılması gerekenlerin konuşulduğu eğitimde, e-ticaret pazarlaması, sosyal medya pazarlaması ve optimizasyonu, e-mail pazarlaması, görüntülü reklam pazarlaması, e-kitaplar, mobil uygulama ve oyunlar, internet dışı, akıllı telefonlara yönelik pazarlamalar (sms, mms, çağrılar), online davranışsal reklamcılık, yeniden pazarlama (re – marketing), satış ortaklıkları (affiliate marketing) ve mobil pazarlama gibi dijital kanallarla reklam ve pazarlama ile reklam mevzuatı konusunda bilgi verildi.

Eğitim – Hastane Yönetiminde Dijitalleşme ve HIMSS Süreçleri
Hastane Yönetiminde Dijitalleşme ve HIMSS Süreçleri eğitimi verildi. 9 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek eğitimde HIMSS Türkiye Koordinatörü Sinem Canol ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Esra Zehir konuşmacı olarak yer aldı.
Türkiye’de kamu hastanelerinin dijitalleşmesine ilişkin uygulamaların paylaşıldığı eğitimde, bilgi ve teknolojinin, hasta güvenliğinin ve sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik HIMSS derecelendirmeleri hakkında bilgi verildi.

Bu haberi paylaş